پرتال استانداری آذربایجان شرقی

ارتباط با ما

نشانی:
استان آذربایجان شرقی- شهرستان تبریز- شهر تبریز-میدان شهدا

تلفن:
041-35264160

دورنگار:
041-35264179

کد پستی:
5134916546

ایمیل:
f.tabriz@ostan-as.ir